Teknikk og industriell produksjon Vg1 [Hopp til innhold]

Teknikk og industriell produksjon Vg1

Fra høsten 2020 innføres nye læreplaner og utdanningsprogram i videregående opplæring. 

Les mer om Teknikk og industriell produksjon på vilbli.no

Praktisk arbeid og spennende prosjekter

På Teknikk og industriell produksjon er det mye praktisk arbeid og prosjekter. I Vg1 arbeider elevene med demontering, montering og "starting" av motorer, samt lager støttebukker og hammer. Det blir i tillegg gitt opplæring i bruk av digitale tegneprogram.

Elevene reiser også på ekskursjoner til aktuelle og interessante bedrifter.

Lastebil og sykkel

I første del av Vg1 skal elevene bygge en lastebil med tippkasse i miniatyr . Elevene sveiser rammen på lastebilen og monterer den sammen med lastebilhytta. I andre termin bygger elevene hver sin sykkel, der de lager arbeidstegninger i 1:1, sveiser, dreier, freser og bruker engelsk hjul.  Det avsluttes med lakkering av syklene og sykkelkonkurranse på våren. 

 

Fagfordeling på Vg1

Fellesfag; norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Programfag; Tekniske tjenester, produksjon, dokumentasjon og kvalitet og yrkesfaglig fordypning.

Tekniske tjenester
Lære å bruke riktig verktøy og utstyr til produksjon og reparasjon. Kunne utføre enkle målinger av trykk, temperatur og elektriske størrelser.

Produksjon
Her får du lære å bruke håndverktøy, lære å sveise, dreie, frese og montere sammen deler og komponenter.

Dokumentasjon og kvalitet
Dette faget dreier seg om å kunne forstå skjemaer, tabeller og tekniske tegninger for å kunne utføre enkel produksjon.

Yrkesfaglig fordypning
Du kan bli kjent med yrker og bedrifter du har lyst til å jobbe i.