Teknikk og industriell produksjon Vg1 [Hopp til innhold]

Teknikk og industriell produksjon Vg1

Fra høsten 2020 innføres nye læreplaner og utdanningsprogram i videregående opplæring. 

Les mer om Teknikk og industriell produksjon på vilbli.no

Praktisk arbeid og spennende prosjekter

På Teknikk og industriell produksjon er det mye praktisk arbeid og prosjekter. I Vg1 arbeider elevene med demontering, montering og "starting" av motorer, samt lager støttebukker og hammer. Det blir i tillegg gitt opplæring i bruk av digitale tegneprogram.

Elevene reiser også på ekskursjoner til aktuelle og interessante bedrifter.

Lastebil og sykkel

I første del av Vg1 skal elevene bygge en lastebil med tippkasse i miniatyr . Elevene sveiser rammen på lastebilen og monterer den sammen med lastebilhytta. I andre termin bygger elevene hver sin sykkel, der de lager arbeidstegninger i 1:1, sveiser, dreier, freser og bruker engelsk hjul.  Det avsluttes med lakkering av syklene og sykkelkonkurranse på våren. 

 

Fagfordeling på Vg1

Fellesfag; engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Programfag; Konstruksjons- og styringsteknikk, Kvalitetsstyring, Produksjon og tjenester og yrkesfaglig fordypning.

 

Mer om programfagene blir tilgjengelig på vilbli.no etterhvert.

Yrkesfaglig fordypning
Du kan bli kjent med yrker og bedrifter du har lyst til å jobbe i.