Kjøretøy Vg2

Hva innebærer det å være elev på Vg2 kjøretøy?

Dette skoleåret skal du lære det mest grunnleggende om kjøretøy og hvordan deler og komponenter virker. Du skal også lære å feilsøke og reparere feil. Opplæringen i kjøretøyfagene foregår i hovedsak på skolens kjøretøyverksted med tilstøtende klasserom. Elevene er også utplassert i bedrift tre praksisperioder i løpet av skoleåret. 

Fag- og timefordeling på Kjøretøy Vg2

Fellesfag; norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Alle utdanningsprogram på vg2 yrkesfag har like antall timer fellesfag. Det er ingen forskjell om du velger Vg2 kjøretøy eller et annet Vg2 løp. Elevene skal i hovedsak i gjennom de samme lærerplanene. 

Programfag; Verkstedarbeid, dokumentasjon og kvalitet og yrkesfaglig fordypning

Verkstedarbeid:
I dette faget skal du lære om kjøretøyets oppbygning og virkemåte. Elevene skal få grunnleggende opplæring på hovedkomponenter som motor, bremser, bilelektro, hjul og understell på kjøretøyet. Opplæringen er en kombinasjon av teori og mye praktisk arbeid.

Elevene starter skoleåret med å skru på skolens biler og motorer. Etter hvert får de også skru på kundebiler og egne biler.

Dokumentasjon og kvalitet:
I dette faget skal du lære deg å dokumentere det arbeidet du utfører. Du skal også lære å bruke serviceskjemaer og tekniske data når du utfører service- og reparasjonsarbeid på kjøretøy. Elevene skal også lære om lover og forskrifter som er relevant mot kjøretøy og kjøretøyverksteder. Et eksempel er Periodisk kjøretøykontroll (PKK) eller som noen kaller det EU-kontroll.

Yrkesfaglig fordypning:
Du skal bli kjent med yrket og bilbransjen. Du skal finne aktuelle bedrifter du kan tenke deg praksisplass hos, for deretter å lære å skrive søknader til praksisplasser og lærlingeplass, og søke plass. Elevene er utplassert på et kjøretøyverksted i tre praksisperioder i løpet av skoleåret.

Kan dette være interessant? Søk da vel?

 

Eleverfaringer

 

Sondre Wielecki Kristiansen, 2KJB


Jeg valgte Vg2 kjøretøy fordi jeg alltid har hatt en interesse for skruing og biler. Jeg driver selv med motorsport og har lært mye av det, men det er veldig fint å gå her og lære hvordan ting faktisk fungerer innenfor bilverden.


Jeg valgte Bjørkelangen videregående skole fordi jeg bor ca 2mil fra skolen og jeg gikk også her vg1 TIP. Dessuten er det et veldig bra miljø mellom lærere og elever på Bjørkelangen videregående skole. 

Bjørkelangen vgs