Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

Fra høsten 2020 innføres nye læreplaner og utdanningsprogram i videregående opplæring. 

Les mer om Studiespesialisering på vilbli.no

Variert undervisning

På skolen fokuserer vi på variert undervisning og bruker blant annet flipped-classrom i mange av fagene. Vi har også fokus på elevmedvirkning, der du som elev kan påvirke undervisningen og skolehverdagen. 

Fag- og timefordeling på studiespesialisering

Elever i Vg1 har totalt 30 uketimer med fag som ligner på fagene i grunnskolen. Elevene må velge mellom praktisk eller teoretisk matematikk og må også velge et 2. fremmedspråk.

 

Matematikk

Alle som følger studieforberedende utdanningsprogram skal ha minst 8 timer matematikk fordelt over Vg1 og Vg2 med henholdsvis 5 og 3 uketimer.

Allerede fra starten av Vg1 må elevene velge mellom to ulike læreplaner med forskjellig lærestoff og med ulike lærebøker. Det er 1P, (Praktisk matematikk) og 1T (Teoretisk matematikk). Teoretisk matematikk er faglig mer krevende enn praktisk matematikk, men er ofte et krav hvis du tenker å søke videre studier innen for eksempel realfag og medisin, eller innen naturvitenskapelige og teknologiske fag.


2. fremmedspråk

Alle elever i studieforberedende utdanningsprogram skal ha et fremmedspråk innenfor den tidsrammen som er avsatt til fellesfag. Elevene kan enten fortsette med det fremmedspråket de har hatt på ungdomstrinnet eller begynne med et nytt språk.

Vi tilbyr følgende fremmedspråk i Vg1 med forbehold om igangsetting i forhold til søkning og kapasitet:

  • Spansk nivå 1 og 2
  • Tysk nivå 1 og 2

Mer om de ulike alternativene for valg av fremmedspråk kan du lese om på side 2 i heftet vårt:

Struktur og fagomtaler for studieforberedende utdanningsprogram.