Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 [Hopp til innhold]

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Du som søker programområde for språk, samfunnsfag og økonomi bør:

  • være glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag
  • ha interesse for samfunnsfag og økonomi og/eller språkfag

Fag- og timefordeling på Vg3

Elever på Vg2 og Vg3 har 15 timer valgfrie programfag i uka - tilsammen 30 timer. Når du velger programområdet Språkfag, samfunnsfag og økonomi, skal minst 20 av disse uketimene nyttes til programfag innen Språkfag, samfunnsfag og økonomi. Inntil 10 uketimer kan nyttes til programfag fra programområdet Realfag.

Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Du kan også lese mer om fagene på vilbli.no

 

Oversikt over programfag til valg innen Språkfag, samfunnsfag og økonomi *

Engelsk
Fremmedspråk (tysk, spansk)
Historie og filosofi
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi med sosialantropologi
Sosialkunnskap
Psykologi
Rettslære

Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Markedsføring og ledelse
Næringslivsøkonomi

* forbehold om igangsetting i forhold til søkning og kapasitet