Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 [Hopp til innhold]

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Du som søker programområde for språk, samfunnsfag og økonomi bør:

  • være glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag
  • ha interesse for samfunnsfag og økonomi og/eller språkfag


Fag- og timefordeling på Vg2

Elever på Vg2 og Vg3 har 15 timer valgfrie programfag i uka - tilsammen 30 timer. Når du velger programområdet Språkfag, samfunnsfag og økonomi, skal minst 20 av disse uketimene nyttes til programfag innen Språkfag, samfunnsfag og økonomi. Inntil 10 uketimer kan nyttes til programfag fra programområdet Realfag.

Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Du kan også lese mer om fagene på vilbli.no

 

Oversikt over programfag til valg innen Språkfag, samfunnsfag og økonomi *

Engelsk
Fremmedspråk (tysk, spansk)
Historie og filosofi
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi med sosialantropologi
Sosialkunnskap
Psykologi
Rettslære

Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Markedsføring og ledelse
Næringslivsøkonomi

* forbehold om igangsetting i forhold til søkning og kapasitet

 

3 dagers gründercamp i juni

Alle elever i Vg2 ST og Vg2 Idrettsfag er med på Gründercamp som handler om problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning.

Elevene blir delt i grupper og får et oppdrag som de skal presentere en løsning på i løpet av tre dager. Oppdraget er reelt og blir gitt av oppdragsgivere fra en privat eller offentlig virksomhet.

Elevene får en pangstart med en profesjonell foredragsholder som er opptatt av større satsing på kreativitet, entreprenørskap og innovasjon og får veiledning av både eksterne folk og lærere underveis. Et felles måltid på slutten av dag to, gir elevene mulighet til frivillig jobbing utover kvelden. Alle grupper leverer og presenterer løsning og modeller for en jury på formiddagen, dag tre. Gründercampen avsluttes med finale og premiering av vinnere i auditoriet.