Realfag Vg2

Hvorfor bør du velge realfag:

  • du er nysgjerrig og får utforske hvordan naturen fungerer
  • du får kunnskap til å løse framtidens problemer
  • du får realfagspoeng
  • noen studier krever spesifikke realfag

Du som søker realfag bør:

  • være nysgjerrig på hvordan naturen fungerer
  • være glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag
  • ha interesse, evner og anlegg for matematikk og realfag

Fag- og timefordeling på Vg2

Elever på Vg2 og Vg3 har 15 timer valgfrie programfag i uka - tilsammen 30 timer.
Når du velger programområdet Realfag, skal minst 20 av disse uketimene nyttes til programfag innen Realfag. Inntil 10 uketimer kan nyttes til programfag fra programområdet Språkfag, samfunnsfag og økonomi.

Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Du kan lese mer om fagene på vilbli.no

Oversikt over programfag til valg innen Realfag *

Biologi
Matematikk
Fysikk
Informasjonsteknologi
Kjemi
Teknologi og forskningslære
Geofag

* forbehold om igangsetting i forhold til søkning og kapasitet 

3 dagers gründercamp i juni

Alle elever i Vg2 ST og Vg2 Idrettsfag er med på Gründercamp som handler om problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning.

Elevene blir delt i grupper og får et oppdrag som de skal presentere en løsning på i løpet av tre dager. Oppdraget er reelt og blir gitt av oppdragsgivere fra en privat eller offentlig virksomhet.

Elevene får en pangstart med en profesjonell foredragsholder som er opptatt av større satsing på kreativitet, entreprenørskap og innovasjon og får veiledning av både eksterne folk og lærere underveis. Et felles måltid på slutten av dag to, gir elevene mulighet til frivillig jobbing utover kvelden. Alle grupper leverer og presenterer løsning og modeller for en jury på formiddagen, dag tre. Gründercampen avsluttes med finale og premiering av vinnere i auditoriet.

Kontaktperson

Carl Christian Sølsnes Skovly

Fagkoordinator Realfag

E-post Carl.Christian.Solsnes.Skovly@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 17