Studiespesialisering

Planlegger du høyere utdanning bør du velge studiespesialisering.

Bjørkelangen videregående skole gir deg et solid faglig grunnlag slik at du er godt rustet til videre studier på høyskoler og universitet.

Du møter en moderne skole med faglig dyktige og entusiastiske lærere.

Toppidrett som programfag på studiespesialisering

Elever som driver idrett på et visst nivå kan søke om å bli tatt inn på toppidrett som valgfritt programfag i fotball, håndball eller annen individuell idrett alle tre år.  

Internasjonalt samarbeid

Vi har årlig besøk av elever fra Forst i Tyskland og gjenbesøk som ofte omfatter besøk til blant annet Dresden og Berlin i Tyskland. Dette samarbeidet har vart lenge, og gir tyskelevene våre mulighet til både språk- og kulturutveksling med tyskere. Elevene er vertsfamilier for hverandre og vennskapsbånd knyttes.

Eleverfaringer

 

Martine Lunder Jensen, 3STC (2019-2020)

Valgfagene mine i år er biologi, kjemi og til R2. Jeg har valgt disse fagene fordi jeg liker utfordringer i skolehverdagen, og dette er fag som interesserer meg. Realfag passer veldig bra for meg fordi jeg liker teoretiske fag.

Selv om jeg bare har realfag, føler jeg at jeg lærer mye forskjellig og undervisningen er variert i de ulike fagene. Biologi går mye ut på planter, dyr og celler generelt, mens fysikk handler om matte som hjelper deg å forstå hverdagslige hendelser. I kjemi lærer man om stoffer, hvordan de er bygd opp og hva som skjer hvis man blander disse sammen, noe vi også får teste i praksis. Derfor vil jeg anbefale realfag til alle som liker teoretiske fag og som er interessert i naturfag og matte.

 

Siri Kvale Krokan, 3STA (2019-2020)

Av de fagene jeg har valgt tror jeg sosialkunnskap det faget som fenger meg mest. Her får jeg utfordret min evne til å drøfte, noe jeg liker. Vi lærer om samfunnet, tar opp samfunnsproblemer – hvordan kom de til, hvordan kan de forebygges ol. Dette er et fag som er dagsaktuelt og som gir deg et mer kunnskapsrikt syn over samfunnet.

De andre programfagene mine rettslære og psykologi. Jeg har valgt disse fagene fordi jeg liker å snakke, drøfte og diskutere samfunnet, samfunnsproblemer, psykisk helse og generelt er interessert i mennesket og kultur, og lover og regler. Alle fagene er fag jeg trives godt med og lett kan anbefale videre.

 

Simon Borstad, 3STB (2019-2020)

Mine valgfag er politikk og menneskerettigheter, rettslære og samfunnsfaglig engelsk. Politikk og menneskerettigheter er et fag som jeg synes er spennende fordi jeg er selv interessert i politikk, men det er også et viktig fag å få med seg fordi det vil gi deg kunnskap om hvordan samfunnet rundt oss fungerer, hvordan Stortinget fungerer og hva menneskerettigheter har å si internasjonalt. Jeg valgte også rettslære og samfunnsfaglig engelsk fordi jeg føler at de tre fagene passer godt sammen.

 

Kontaktpersoner

514569

Heidi Kathrine Tosterud Svanstrøm

Fagkoordinator Norsk

E-post Heidi.Kathrine.Tosterud.Svanstrom@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 14

Philip David Grey

Fagkoordinator Språk- og samfunnsfag

E-post Philip.David.Grey@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 14

Carl Christian Sølsnes Skovly

Fagkoordinator Realfag

E-post Carl.Christian.Solsnes.Skovly@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 13