Service og samferdsel Vg1

Praksisperioder, bedriftsbesøk og ungdomsbedrift

Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) blir brukt til å bli kjent med yrkene som utdanningsprogrammet fører til. En hel uke, samt noen enkeltdager blir brukt til å besøke bedrifter og kjøpesentre. I tillegg er det tre praksisperioder i tre ulike bedrifter før 1. mars når du må velge Vg2. I praksisen følger du vanlig arbeidstid og gjør de oppgavene som hører til i yrket. Du må også jobbe med spesielle oppgaver som skolen bestemmer.

Vårt nærområde har et stort og variert næringsliv, og som en del av opplæringen besøker vi og får besøk av bedrifter som:

 • HyperMat
 • Charlottenberg Shoppingsenter
 • Meny Skedsmo senter
 • Hotell Scandic Lillestrøm:
 • NHO – Næringslivet hovedorganisasjon
 • Romerike Bredbånd
 • Posten/Bring
 • Nokas Aviation Security AS
 • SAS Ground Handling
 • AOF Opplæringskontor
 • Opplæringskontoret for Service og samferdsel, transport og logistikk
 • KOM – Kurs og opplæringskontor for salgs- og matfag
 • Freia 

Ekte kunder, ekte penger, din idè

Vi arbeider med ungdomsbedrift i alle programfagene, og setter teorien ut i praksis. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. 

Fag- og timefordeling på Vg1

Fellesfag; norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Programfag; Administrasjon og økonomi, Markedsføring og salg, Sikkerhet og transport og Yrkesfaglig fordypning.

 • Administrasjon og økonomi
  Du blir kjent med og lærer hvordan du kan etablere en liten bedrift, administrative gjøremål, beregne pris på produkter og budsjett og regnskap i en liten bedrift.
 • Markedsføring og salg
  Lærer om hvordan markedsføring bidrar til gode resultater for en bedrift, hvordan salgsprosessen og kommunikasjon med en kunde skal gjennomføres, bli kjent med ulike salgskanaler og lover og regler.
 • Sikkerhet og transport
  Lærer å kunne vurdere risiko og farer hos ulike bedrifter, foreslå tiltak og sikring for å unngå uønskede hendelser, ha kjennskap til transporttjenester og vareflyt, kunne legge til rette for en sikker transport av personer, varer og tjenester samt planlegge gode reiseopplevelser.
 • Yrkesfaglig fordypning
  Du kan bli kjent med yrker og bedrifter du har lyst til å jobbe i.