Idrettsfag Vg1 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg1

Fra høsten 2020 innføres nye læreplaner og utdanningsprogram i videregående opplæring. 

Les mer om Idrettsfag på vilbli.no

Fag- og timefordeling på idrettsfag, Vg1

Fellesfag

Alle har 4 t norsk, 5 t matematikk (praktisk eller teoretisk), 5 t naturfag, 5 t engelsk og 4 t 2. fremmedspråk per uke i Vg1. 

Felles programfag 

Aktivitetslære – 5 t
I dette faget blir du gjennom skoleåret kjent med ulike leikaktiviteter, dans, svømming, orientering, volleyball, fotball og basistrening samt friluftsliv. I Vg1 drar klassen på kanotur i Mangenvassdraget på høsten for å bli kjent og du lærer hvordan man utøver friluftsliv på en måte som er skånsom mot naturen.

Treningslære – 2 t
I treningslære lærer du om hvordan trening påvirker kroppen. Du lærer om ulike treningsmetoder, planlegging og energiomsetning i kroppen.

Valgfrie programfag 

Disse fagene er på 5 timer per uke.

Toppidrett

Skolen tilbyr undervisning i håndball og fotball.

Vi har også lang tradisjon med å tilpasse opplegg for individuelle utøvere slik at det blir reelt mulig å kombinere toppidrettssatsing med videregående skole. For å få innvilget dette ønsket, må elevene dokumentere et tilstrekkelig idrettslig nivå med tilknytning til klubb og trener, i tillegg til nødvendig evne og motivasjon til å gjennomføre en slik kombinasjon.

Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkelte utøver.

Toppidrett har fokus på individuell ferdighetsutvikling med vekt på teknisk trening, basistrening og skadeforebyggende trening. Vi har lærere med erfaring fra idrett på toppnivå i Norge, og vi legger vekt på at trener og skolens lærere samarbeider godt slik at man utnytter ressursene til det beste for elevene.

Elever som går idrettsfag og har toppidrett håndball i minimum to år kan også få godkjent trener 1 kompetanse i håndball.

Breddeidrett

Breddeidrett skal gi ungdom muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. Opplæringen skal skape opplevelser som styrker den enkeltes selvtillit og selvfølelse, og gi innsikt i og forståelse for betydningen av å være i god fysisk form.

I breddeidrett vil du møte flere idretter gjennom skoleåret. I deler av året kan du velge hvilke idretter du vil lære mer om.

Breddeidrett inneholder også basistrening og skadeforebyggende trening.