Idrettsfag Vg3 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg3

Fag- og timefordeling på idrettsfag, Vg3

Fellesfag

Alle har 6 t norsk, 3 t religion og etikk og 4 t historie per uke i Vg3.

Felles programfag 

I Vg3 fortsetter de samme programfagene som i Vg2, men timeantallet per uke er høyere i flere av fagene. 

Idrett og samfunn – 3 t
I dette faget er temaene organisering av idretten i Norge, idretten i samfunnet og idrettens verdigrunnlag. 

Treningsledelse – 4 t
Dette faget gir deg innsikt i hvordan du kan lede og instruere grupper i idrett. Du planlegger aktivitet for barn og ungdom og praksisen er lagt til grunnskolen. Klassen planlegger, gjennomfører og evaluerer arrangementet «Skolekampen», som er et friidrettsarrangement for ungdomskolelever i kommunen. 

Treningslære – 5 t
Faget fortsetter med treningsplanlegging, energiomsetning, trening og helse, ledningsnettet og mental trening. 

Aktivitetslære – 5 t
Faget fortsetter fra Vg2, og her skal du vise ferdighet i ulike idretter, drive med basistrening og utøve friluftsliv. I Vg3 drar klassen på vintertur til Lifjell i Telemark en hel uke. I løpet av denne uken gjennomfører du alpinkurs, og du får oppleve hvordan det er å overnatte i vinterfjellet. 

Valgfrie programfag

Disse fagene er på 5 timer per uke.

Toppidrett
Skolen tilbyr undervisning i håndball og fotball.

Vi har også lang tradisjon med å tilpasse opplegg for individuelle utøvere slik at det blir reelt mulig å kombinere toppidrettssatsing med videregående skole. For å få innvilget dette ønsket, må elevene dokumentere et tilstrekkelig idrettslig nivå med tilknytning til klubb og trener, i tillegg til nødvendig evne og motivasjon til å gjennomføre en slik kombinasjon.

Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkelte utøver.

Toppidrett har fokus på individuell ferdighetsutvikling med vekt på teknisk trening, basistrening og skadeforebyggende trening. Vi har lærere med erfaring fra idrett på toppnivå i Norge, og vi legger vekt på at trener og skolens lærere samarbeider godt slik at man utnytter ressursene til det beste for elevene.

Elever som går idrettsfag og har toppidrett håndball i minimum to år kan også få godkjent trener 1 kompetanse i håndball.

Breddeidrett
Breddeidrett skal gi ungdom muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. Opplæringen skal skape opplevelser som styrker den enkeltes selvtillit og selvfølelse, og gi innsikt i og forståelse for betydningen av å være i god fysisk form.

I breddeidrett vil du møte flere idretter gjennom skoleåret. I deler av året kan du velge hvilke idretter du vil lære mer om.

Breddeidrett inneholder også basistrening og skadeforebyggende trening.