Idrettsfag Vg2 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg2

Fag- og timefordeling på idrettsfag, Vg2

Fellesfag

Alle har 4 t norsk, 3 t matematikk, 3 t samfunnsfag, 2 t geografi, 2 t historie og 4 t 2. fremmedspråk per uke i Vg2.

Felles programfag 

I Vg2 kommer programfagene idrett og samfunn og treningsledelse inn i tillegg til treningslære og aktivitetslære. 

Idrett og samfunn – 2 t
I dette faget er temaene organisering av idretten i Norge, idretten i samfunnet og idrettens verdigrunnlag. 

Treningsledelse – 2 t
Dette faget gir deg innsikt i hvordan du kan lede og instruere grupper i idrett. Du planlegger aktivitet for barn og ungdom, og er ute i praksis. Klassen planlegger, gjennomfører og evaluerer arrangementet «Tinestafetten», som er stafett for grunnskoleelever i kommunen. 

Treningslære – 3 t
Faget fortsetter fra Vg1 med treningsplanlegging, kroppens oppbygning og funksjon, treningsmetoder og litt om trening og helse. 

Aktivitetslære – 5 t
Faget fortsetter fra Vg1, og her skal du vise ferdighet i ulike idretter, drive med basistrening og utøve friluftsliv. Dette året drar klassen på fjelltur til Rondane på høsten. Her får du oppleve ekte fjellandskap og gå på topptur over 2000 m.o.h. 

Valgfrie programfag

Disse fagene er på 5 timer per uke.

Toppidrett
Skolen tilbyr undervisning i håndball og fotball.

Vi har også lang tradisjon med å tilpasse opplegg for individuelle utøvere slik at det blir reelt mulig å kombinere toppidrettssatsing med videregående skole. For å få innvilget dette ønsket, må elevene dokumentere et tilstrekkelig idrettslig nivå med tilknytning til klubb og trener, i tillegg til nødvendig evne og motivasjon til å gjennomføre en slik kombinasjon.

Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkelte utøver.

Toppidrett har fokus på individuell ferdighetsutvikling med vekt på teknisk trening, basistrening og skadeforebyggende trening. Vi har lærere med erfaring fra idrett på toppnivå i Norge, og vi legger vekt på at trener og skolens lærere samarbeider godt slik at man utnytter ressursene til det beste for elevene.

Elever som går idrettsfag og har toppidrett håndball i minimum to år kan også få godkjent trener 1 kompetanse i håndball.

Breddeidrett
Breddeidrett skal gi ungdom muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. Opplæringen skal skape opplevelser som styrker den enkeltes selvtillit og selvfølelse, og gi innsikt i og forståelse for betydningen av å være i god fysisk form.

I breddeidrett vil du møte flere idretter gjennom skoleåret. I deler av året kan du velge hvilke idretter du vil lære mer om.

Breddeidrett inneholder også basistrening og skadeforebyggende trening.