Helse- og oppvekstfag Vg1

En variert skoledag med mye praksis

På helse og oppvekstfag vil du oppleve en spennende skolehverdag med varierte undervisningsmetoder og elevmedvirkning. Det er mye praksis, blant annet i barnehage, skole, SFO, sykehjem, apotek og hudpleiesalong.

 

Fra høsten 2020 innføres nye læreplaner og utdanningsprogram i videregående opplæring. 

Les mer om Helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Fag- og timefordeling på Vg1

Fellesfag; engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Programfag; Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og yrkesfaglig fordypning.

Helsefremmende arbeid
Faget har fokus på livsstil og helse, hygiene, kosthold og matlaging, førstehjelp, livsstilsykdommer og hvordan kroppen er bygd opp og fungerer.

Kommunikasjon og samhandling
I dette faget vil du lære om god kommunikasjon, empati, sosial kompetanse, konflikthåndtering, verdier, holdninger og etikk.

Yrkesutøvelse
Faget har fokus på å være profesjonell i yrkeslivet gjennom å yte service og omsorg, og forberede elevene på å arbeide i et flerkulturelt samfunn.

Yrkesfaglig fordypning
Her får du mulighet til å prøve ut yrker innen helse og oppvekst gjennom skoleåret.

 

Hva kan du bli?

Yrker som bygger på Vg1 helse- og oppvekstfag

Aktivitør
Ambulansearbeider
Apotektekniker
Barne- og ungdomsarbeider
Fotterapeut
Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hudpleier
IKT-Servicemedarbeider
Ortopeditekniker
Portør
Tannhelsesekretær