Helsearbeiderfag Vg2

Fag- og timefordeling på Helsearbeiderfag Vg2

Fellesfag; norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Programfag; Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og yrkesfaglig fordypning.

Helsefremmende arbeid
Handler om å forstå sammenhengen mellom livsstil og helse. Forebygging av livsstilsykdommer, kosthold, hygiene, ferdigheter i førstehjelp, kunnskaper om kroppens oppbygning og funksjoner er sentrale emner. Grunleggende sykepleie og praktisk pleie.

Kommunikasjon og samhandling
Handler om samspillet mellom pasient og pleier, og hvordan den enkeltes språk, kulturelle identitet og verdigrunnlag påvirker dette. Her inngår teorier og modeller innen etikk, motivasjon og veiledning. Videre omhandler faget om kunnskaper om det flerkulturelle fellesskapet.

Yrkesutøvelse
Handler om helsearbeiderfagets egenart og de krav som stilles til helsefagarbeideren. Rettigheter og plikter som gjelder for arbeidslivet og hvordan arbeide profesjonelt og helhetlig.

Yrkesfaglig fordypning
Gir elevene praktisk erfaring i arbeidslivet. Gjennom tre praksisperioder à tre uker hver får eleven praksis i blant annet bolig, tilrettelagte bedrifter, hjemmesykepleie, sykehus, sykehjem og (gjennom søknad) praksis i utlandet (Hellas).

Vi har også stort fokus på elevmedvirkning og varierte undervisningsmetoder med stor grad av praktisk tilnærming.

 

Elevene i 2HAA 18/19 sier:

«Utdannelsen på HO er lærerikt, morsom og vi lærer mye om hva man skal gjøre ute i praksis.» Ingrid Olsen

«Vi lærer mye bra om det vi trenger ute i praksis og har et godt klassemiljø.» Karen Emilie Granerud

«Jeg har lært mye som jeg har bruk for resten av livet.» Embla Wæthing Vighals

 

Elevene ved helsearbeiderfag laget våren 2016 en musikkvideo etter at avdelingen hadde aksjonsuke om flyktningesituasjonen.