Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Tverrfaglige prosjekter og praksis

Barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Bjørkelangen videregående skole tar utgangspunkt i at kunnskaper, ferdigheter og holdninger er likeverdige deler av kompetansen. Vi organiserer opplæringen med mye praktisk undervisning, som lek og andre aktiviteter.

Elevene får ta ansvar for aktiviteter for barn og unge, samt gjennomføre tverrfaglige prosjekter for å se helheten i yrket. Vi bruker skogen og nærmiljøet i opplæringen. Gjennom skoleåret har vi ulike valgmuligheter for yrkespraksis i barnehage, skole, SFO og klubb.

Fag- og timefordeling på Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Fellesfag; norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Programfag; Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og yrkesfaglig fordypning.

Helsefremmende arbeid
Handler om å se sammenhengen mellom livsstil og helse, mat og bevegelse, og hvordan barne- og ungdomsarbeideren kan bidra til å fremme barn og unges helse. Omsorg for barn og unge går som en rød tråd gjennom faget. I yrket skal man bidra til at barn og unge utvikler god selvfølelse og tar medansvar for eget liv, og dette er viktige tema i helsefremmende arbeid.

Kommunikasjon og samhandling
Handler om å få kunnskaper om barn og unges utvikling, språkutvikling og samhandling. Lærer om hvordan man kommuniserer med barn og unge for å skape trygghet og tillit. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, empati og toleranse inngår også som en del av faget. Du lærer om samarbeid, arbeid i gruppe, gruppeprosesser og konflikthåndtering.

Yrkesutøvelse
Handler om hvordan være en profesjonell yrkesutøver og god rollemodell. Det innebærer å tilegne seg både kunnskaper, ferdigheter og holdninger i tråd med dette. Oppdragelse, læring og lekens betydning for barn er sentralt i faget. Videre omhandler faget observasjoner, samt planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for barn og unge, -slik som forming, drama, sang og musikk, bevegelseslek, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Yrkesfaglig fordypning
Gir nyttig læring og erfaringer gjennom praksis i barnehage, skole SFO og klubb. Gjennom tre praksisperioder, hvor første uke er hel, etterfulgt av to dager i uken over 3-4 uker. Her får eleven prøvd ut sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger i aktivt samspill med barn og unge. Vi jobber for å gi elevene god veiledning og oppfølging når de er i praksis.

 

Synne Kristiansen og Marte Hamre Strøm 2BUA (18/19)

Vi valgte å gå barne- og ungdomsarbeiderfag fordi vi er glad i barn, og vi syns det er veldig mange interessante temaer innenfor linja. Vi valgte også barn og ungdom fordi, uansett om man ikke blir barne- og ungdomsarbeider, har man mye man kan ta med seg videre i livet. 

På barne- og ungdomsarbeider linja er det mange spennende og morsomme temaer, men noen er mer seriøse. Vi lærer om hvordan barn utvikler seg, hvordan man skaper trygghet til barn, språkutvikling og aktiviteter man kan ha med barn i forskjellige aldersgrupper, i tillegg til mye mer. BUA-klassen er et sted hvor man kan ha en mening om noe uten å bli dømt for den. Det er lett å få et godt samhold i klassen siden alle har en felles interesse for barn og unge. 

I programfagene lærer vi på mange forskjellige måter. Vi lærer av alt fra diskusjoner, til gruppearbeid, til rollespill, til å lese eventyr. Vær time bringer noe nytt, og alt vi lærer i øktene er noe man kan ta med seg videre. Lærerne våre er veldig forståelsesfulle, og kreative mennesker. Det er like spennende hva vi skal gjøre hver økt de kommer inn i klasserommet. 

Vi anbefaler barne- og ungdomsarbeiderfag til alle som ønsker en kreativ hverdag med fokus på barn.