Interiør og utstillingsdesign Vg2

Fag- og timefordeling på Interiør og Utstilling Vg2

Fellesfag: norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Programfag: Produksjon (12 timer pr uke), Produktdesign (5 timer pr uke) og Yrkesfaglig fordypning (9 timer pr uke).

Produksjon
I faget Produksjon jobbes det bl.a. med ulike materialer og teknikker med vekt på former, farger og lyseffekter. Trender og stilarter inngår i oppgaver og elevene lærer å presentere egne produkter på en profesjonell måte. Det jobbes ofte tverrfaglig i fagene produksjon og produktdesign.

Produktdesign
Faget Produktdesign handler bl.a. om utvikling av ideer til ulike interiør- og utstillingsløsninger, bearbeiding av skisser, utarbeiding av presentasjonstegninger og enkle prosjektbeskrivelser. Du lærer å visualisere interiører og utstillinger i to- og tredimensjonale skisser og tegninger.

Yrkesfaglig fordypning
Yrkesfaglig fordypning er organisert slik at elevene får anledning til å være utplassert ute i bedrift 1 dag i uken i 8 uker hver termin. Praksisperioden er i mange tilfeller en døråpner for jobb i ferier og etter skolen. Elevene dokumenterer og presenterer sine erfaringer. Det lages også portefølje av eget arbeid i dette faget.

Aktuelle arbeidssteder og sentrale arbeidsoppgaver

Etter gjennomført Vg2 kan man velge å gå Vg3 Interiør og få yrkeskompetanse som Interiørkonsulent, eller man kan velge å gå Vg3 Utstillingsdesign og få yrkeskompetanse som Utstillingsdesigner. For komplette liste over mulige utdanninger, se www.vilbli.no

Interiørkonsulenten arbeider i egen praksis, interiørarkitekt-/arkitektkontorer, møbel- og utstyrsforretninger, kjøkken- og badinnredningsforretninger, byggevareforretninger og styling i samarbeid med fotograf eller eiendomsmegler. Sentrale arbeidsoppgaver

Interiørkonsulenten planlegger og gjennomfører hele eller deler av innredningsprosjekter for private og offentlige miljøer. Sentrale arbeidsområder er

 • kundekontakt og -veiledning
 • funksjons- og behovsanalyse
 • utarbeiding av hele eller deler av innredningsløsninger
 • presentasjon av løsningsforslag
 • kontakt med leverandører av innredningsprodukter
 • drift av virksomheten, markedsføring

Utstillingsdesigneren arbeider som frilans eller som fast ansatt, hos eller i samarbeid med leverandører av messeprofiler, med varemagasiner, butikkjeder, evenementsbyråer, arkitektbyråer og reklameatelierer.

Utstillingsdesignerens arbeid er stille ut tredimensjonale objekter i offentlige rom. Sentrale arbeidsområder er

 • montering av skilt, bilfoliering og tapeter, drapering av tekstiler, metall-, tre- og malerarbeid
 • definering av målgrupper, utvikling av ideer og konsepter til markedsføring
 • bruk av IKT til både kommunikasjon og produksjon
 • tegning av skisser, arbeidstegninger, presentasjonstegninger og bygging av modeller
 • valg av materialer, produkter og leverandører og valg av tekniske, estetiske og funksjonelle løsninger
 • utforming av kreative opplevelsesrom og profilere bedrifter og organisasjoner på messestands