Design og håndverk Vg1

På Design og håndverk jobber vi ofte med tverrfaglige temaer innenfor programfagene Produksjon og Kvalitet og dokumentasjon. På den måten erfarer elevene hvordan fagene henger sammen. Vi jobber med ulike materialer og teknikker innen tekstil, tre, glass, metall, leire og annet, innholdet varierer noe fra år til år.

Fag- og timefordeling på Vg1

Fellesfag; norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Programfag; Produksjon, Kvalitet og Dokumentasjon og Yrkesfaglig fordypning.

Yrkesfaglig fordypning kan kalles en videreføring av faget Utdanningsvalg, som dere kjenner fra ungdomsskolen. Her får dere anledning til å lære om ulike yrker og fordype deg i disse. I uke 47 gis det anledning til å reise ut på en annen skole med utdanningstilbud vi ikke har her på BVS eller prøve seg ute i bedrift.

Vi har flotte arbeidsrom, lyse og romslige. Det er tradisjon for å ha «åpne» dører mellom klasserommene, slik at elevene skal kunne følge med på hverandres arbeid på de ulike trinnene. Vi er stolte av det kreative arbeidet vårt og det faglige nivået og stiller ofte ut elevarbeid på egen avdeling og i skolens fellesrom til inspirasjon for medelever, ansatte og besøkende.

Vi liker også å ha prosjekter knyttet til reelle oppdragsgivere. Våren 2013 samarbeider vi med Blaker skolekorps om gjenbruk/redesign og vil lage catwalk og skal style inspirerende miljøer på deres loppemarked i april.

Du kan gå inn på facebook, for å se mer av hva som foregår på Vg1 design og håndverk og Vg2 interiør og utstillingsdesign. https://www.facebook.com/DHBVS/