Partnerskapsbedrifter

Vi har ca 20 partnerskapsavtaler med lokale bedrifter.

Avtalene innebærer et fast samarbeid der målet er at elevene våre skal få bedre innsikt i arbeids- og næringsliv og dermed få et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg.

Partnerskapavtalene innebærer ulike ordninger 

  • Utplasseringsordninger for elever
  • Hospitering for lærere
  • Bedriftsrepresentanter deltar i undervisning på skolen
  • Elever/lærere besøker bedrift
  • Prosjektarbeid for elever
  • Deltakelse på bedriftsinterne kurs
  • Bedriften stiller med representant som er rådgiver for ungdomsbedrift

Høland og Setskog Sparebank sponser hvert år premier til skolemessa med kr 15 000 totalt. I tillegg har banken bidratt med foredrag til elevene om f.eks. personlig økonomi. Høland og Setskog elverk har montert høyspentmaster utenfor D-blokka til bruk i undervisningen på Elektrofag. Flere bedrifter har stilt med dommere til skolemessa for ungdomsbedrifter, og mentorer for undomsbedriftene. Aurskog-Høland kommune er samarbeidspartner for utplasseringsordninger og praksisplasser for elever på Helse- og sosialfag.

Både bedrift og skole innarbeider avtalen i sine planer og har jevnlig dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle samarbeidet.

I juni 2011 inviterte vi partnerskapsbedriftene til frokostmøte her på BVS. Der fornyet vi noen gamle avtaler og inngikk noen nye avtaler. Avtalene som ble underskrevet da har en varighet på fem år og gjelder fram til 2016.

Lunsjmøtet med partnerskapsbedriftene høsten 2014 hadde fokus på ungt entreprenørskap og ungdomsbedriftene våre fikk presentere sine forretningsidéer.

 

Våre partnerskapsbedrifter


07-Gruppen
, 1930 Aurskog

Aurskog-Finstadbru Sportsklubb, 1930 Aurskog

Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Bertel O. Steen, Postboks 184, 1471 Lørenskog

Bjørkelangen Sportsforening, 1940 Bjørkelangen

Felleskjøpet, 1940 Bjørkelangen

Fet skiklubb, 1901 Fetsund

Høland og Setskog Elverk, Industriveien, 1960 Løken

Høland og Setskog Sparebank, Postboks 54, 1941 Bjørkelangen

Jobberiet AS, Stasjonsveien 27, 1940 Bjørkelangen 

Les og lek Bjørkelangen AS, Bjørkelangen Libris, Bjørkeveien 22, 1940

Mekonomen, 1940 Bjørkelangen

Møller Bil Skolen, 0411 Oslo

Nettbuss Øst AS, 1940 Bjørkelangen

Nettbuss Lillestrøm AS, Postboks 133, 2001 Lørenskog

Norasonde, Postboks 144, 2021 Skedsmokorset

Norasonde, 1940 Bjørkelangen

Normeka AS, Rømskog, 1950 Rømskog

Norsk Motor Klubb, Aurskog-Høland, 1940 Bjørkelangen

Renor AS, Holtet 2, 1930 Aurskog

Slorbak & Thoresen AS, Nordre Bliksrudvei 4, 1940 Bjørkelangen

Toyota Romerike AS, 2007 Kjeller