Handlingsplan for skolemiljø

Alle elever har krav på et godt og trygt skolemiljø.

Nye regler om skolemiljø og mobbing gjelder fra 1. august 2017. Reglene sikrer nulltoleranse mot mobbing. Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen.

Elevrådet har et spesielt ansvar for å styrke skole- og klassemiljøet for eksempel ved hjelp av midttimeaktiviteter. Elevrådsstyret og elevrådsveileder skal stimulere elevene til å gripe inn hvis de er tilskuere til mobbing.

Elevmeklerne jobber med hverdagskonflikter og skal være med på å forebygge mobbing.

Elevråd, kontaktlærere og klasseutvalg tar opp problematikken rundt mobbing. Det er også et av momentene i utviklingssamtalen hver enkelt elev har med kontaktlærer.

Faglærere, kontaktlærere og tillitselever bringer informasjon om mobbing videre til rådgivere eller ledelse.

Mer om våre tiltak ved mobbing, kan du lese i vår handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.

Les Opplæringslovens kapittel 9A