Praksis på Kreta - Erasmus+

Vi har i flere år hatt et samarbeid med et sykehjem på Kreta. Praksisplasser i et annet land, med annen kultur og annet helsesystem, gir elevene verdifull, internasjonal erfaring.

Prosjektet er finansiert av Erasmus+ mobilitet.

Samarbeidspartner

Annousakeio therapeutic centre er et sykehjem som ligger i en liten by som heter Kissamos, nordvest på Kreta. Senteret er drevet av den gresk-ortodokse kirken med noe samarbeide med kommunen. Det har ca 80 beboere samt administrerer hjemmesykepleie i distriktet. De driver nå også med bistand til flyktninger som kommer over middelhavet.

Deltagere 

Vi har tidligere år hatt deltakere fra Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg2 Helsearbeiderfag og Barne-og ungdomsarbeiderfag, samt studenter fra Fagskolen i Demens og alderspsykiatri. De siste årene har det vært Vg2 Helsearbeiderfag og Fagskolestudenter som har fått tilbud om praksis på Kreta.

Alle får Europass 

Mål

  • Perspektiv på egne holdninger, ferdigheter og kunnskaper.
  • Erfare forskjeller mellom nord/sør Europa, kulturelt og språklig.
  • Likheter, norsk/gresk helsesystem.
  • Om å dekke helhetlige behov hos pasienter som mottar tjenester.

Forventet utbytte

  • Å utøve noe grunnleggende sykepleie i lys av en annen kultur og språk.
  • Å bidra til gode aktivitetsmuligheter i sykehjem i lys av en annen kultur og språk.
  • Det å være gjester av den Gresk - Ortodokse kirken blir en ny opplevelse for elevene.
  • I tillegg skal de vurdere likheter og forskjeller mellom  greske og norske sykehjem.
  • Elevene skal føle tilhørighet i et internasjonalt samfunn.