Mobilitetsprogram i Tyskland - Erasmus+

Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

I januar/februar 2019 skal elevene ved Vg2 Kjøretøy delta i programmet.

Utvekslingsprogrammet går over 14 dager, hvorav den første uken består av et fagkurs i Håndverkets utdanningssentrum i Kassel (BZ Bildungszentrum). Der får elevene fagkunnskap om ulike lakkerings- og reperasjonsteknikker på plastdeler. Den andre uken deltar de i undervisningen ved yrkesfagsskolen Hans-Viessmann. Der får elevene anvendt den nye kunnskapen, i samarbeid med tyske lærlinger.

Oppholdet blir komplettert gjennom bedriftsbesøk og kulturelle utfarter.

Elevene ved Vg2 Bilskade, lakk og karosseri deltok i programmet våren 2017. Elever fra Vg2 Kjøretøy har deltatt i 2018 og 2019.

Mobilitetsprogrammet er finansiert av Erasmus+