Mobilitet for ansatte - Erasmus+

Gjennom finansiering fra Erasmus+ gis ansatte innen fag- og yrkesopplæring mulighet til undervisnings-, opplærings-, hospitant- eller praksisopphold ved en partnerorganisasjon i Europa.

Instituto Hemingway


Praktisk kurs for lærere (1uke/2 uker). ​To av våre lærere var på etterutdannelse her i mai 2019.

Etterutdannelse og videreutvikling for lærere som underviser spansk som fremmedspråk.​

Nivå C1/C2: avansert.​
Godkjent av Instituto Cervantes.​
30 timer undervisning pr. uke .​
Kulturelt program i tillegg​.

Hensikten med kurset:​
-Å oppdatere oss på praktiske undervisningsmetoder og få nye tips om nye pedagogiske metoder i undervisning av fremmedspråk.​
-Å få ytterligere innsikt I Spania’s historie og sosiale forhold.​
-Å utvikle kunnskap om og bruk av spansk som fremmedspråk . ​
-Å få innsikt i historie, kunst, litteratur, sosiologi og spansk politikk.​

Hva har vi lært?
-Tips til digitale ressurser som kan brukes i undervisningen.​
-Bruk av dagligspråket og hvordan dette har utviklet seg.​
-Spansk historie og lokal historie fra Baskerland. Kultur. ​

Kort oppsummert: 
-En fantastisk tur! ​Lærte mye om det spanske språket, samfunnet og kulturen.
-Engasjert og kunnskapsrik lærer på språkskolen “Instituto Hemingway”
-Mye inspirasjon og“motivasjonsboost”! Verdifull språklig input og faglig påfyll​
-Økt faglig trygghet og enda høyere ​engasjement for faget!​

En stor takk til:
-Internasjonaliseringsteamet på skolen
-Avdelingsleder​
-Instituto Hemingway og Carlos​
-Akershus Fylkeskommune​
-Erasmus +​