Fullført og bestått

Den positive utviklingen fortsetter på skolen

De offisielle tallene fra Akershus fylkeskommune for forrige skoleår forteller at hele 88,7 % av elevene på Bjørkelangen videregående skole fullførte og besto. Dette er det beste resultatet skolen har hatt, og vi gleder oss over at så mange av skolens elever lykkes med videregående opplæring.

Ekstra gledelig er at så mange av elevene på Vg3 påbygging fullførte og besto, 86,7 %.

Teknikk og industriell produksjon har den høyeste andelen fullført og bestått i Akershus (97,4 %).

På studiespesialisering var det 93,4 % av elevene som fullførte og besto forrige skoleår, mens tallet for idrettsfag var 94,4 %, som er begge er svært høyt også i Akershussammenheng.

Vi opplever at alle på skolen bidrar til å oppfylle skolens visjon. Tiden på Bjørkelangen videregående skole skal være «Veien mot voksenlivet» for ungdommene våre, slik at de er kvalifisert for videre yrkesutdanning, studier og jobb. Resultatene vitner om mye godt læringsarbeid i klasserom og verksteder forrige skoleår.

Dette skoleåret fortsetter vi det gode arbeidet for at flest mulig av skolens elever skal fullføre og bestå når våren kommer.