Rektor og ledelse

Ledergruppen ved Bjørkelangen videregående skole består av rektor, assisterende rektor, administrasjonsleder og fem avdelingsledere.

Kontaktpersoner

Johnny Engen

Assisterende rektor

E-post johnny.engen@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 08 / 472 66 875

June Tråstadkjølen Tidemann

Administrasjonsleder

E-post June.Trastadkjolen.Tidemann@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 07 / 932 07 390

Trine Sæthre

Avdelingsleder filolog

E-post Trine.Sathre@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 18 / 934 06 430

Bjørn Olsen Borgen

Avdelingsleder idrettsfag/ realfag

E-post Bjorn.Olsen.Borgen@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 46 57 / 988 54 477

Sylvia Helen Bruer Hoff

Avdelingsleder elektrofag/ teknikk og industriell produksjon

E-post Sylvia.Helen.Bruer.Hoff@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 06 / 936 72 820

506780

June Kristin Melby Enger

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag

E-post June.Kristin.Melby.Enger@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 05 / 936 91 658