Rektor og ledelse

Ledergruppen ved Bjørkelangen videregående skole består av rektor, assisterende rektor, administrasjonsleder og fem avdelingsledere.

Kontaktpersoner

502336

Olav Wennemo

Rektor

E-post olav.wennemo@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 01

Johnny Engen

Assisterende rektor. Studieleder

E-post johnny.engen@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 08

June Tråstadkjølen Tidemann

Administrasjonsleder

E-post June.Trastadkjolen.Tidemann@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 07

501191

Sylvia Bruer Hoff

Avdelingsleder Elektrofag /Teknikk og industriell produksjon

E-post Sylvia.Bruer.Hoff@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 06

500298

Ragnhild Hauglum

Avdelingsleder Design og håndverk /Service og samferdsel

E-post ragnhild.hauglum@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 46 48

502537

Ragnhild Holmedahl

Helse- og oppvekstfag

E-post ragnhild.holmedahl@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 30

503423

Trine Sæthre

Avdelingsleder Filologiske fag

E-post Trine.Sathre@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 18

Bjørn Olsen Borgen

Avdelingsleder Realfag / Idrettsfag

E-post Bjorn.Olsen.Borgen@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 46 57