Nøkkeltall

Vi har 598 elevplasser og 95 ansatte på vår skole.

Skoleåret 2019/2020 har vi 27 klasser fordelt på sju utdanningsprogrammer.