Kontakt

Telefon: 63 85 44 00

E-post: bjorkelangenvgs@viken.no

Besøks- og postadresse: Haldenveien 41, 1940 Bjørkelangen

 

Fakturaadresse
Vi har sentralt fakturamottak i fylket.
Alle fakturaer sendes følgende adresse og merkes med bestillers ressursnummer.

Akershus fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo