Skolekort

Du får et ID-kort på skolen. Dette brukes blant annet som betalingskort i kantina, og du kan bruke det til å hente utskrifter på skriveren.

Alle elever blir fotografert i september, og bildet brukes på ID-kortet ditt.

ID-kort til betaling og utskrift

ID-kortet kan brukes som betalingskort i kantina. Da må du først ha overført penger til ID-kortet - dette gjøres på kontoret.

Kortet kan også brukes på skriverne på skolen. Når du har sendt dokumentet ditt til utskrift via nettsiden http://print.akershus-fk.no, kan du gå til nærmeste tilgjengelige skriver, legge kortet på skriverens kortleser og hente utskriftene dine.