Lån og stipend

Alle i videregående opplæring kan søke om lån og stipend. Søknad skal skje elektronisk.

Begynner du i videregående opplæring til høsten? Har du ungdomsrett, kan du søke om utstyrsstipend fra Lånekassen så snart du takker ja til opptaket. Stipendet får du uansett hvor mye foreldrene dine tjener.

Slik søker du om stipend fra Lånekassen

  • Logg inn på Vigo når du har fått opptak, der finner du nettsøknaden til Lånekassen.
  • Eller du kan søke via Lånekassen. Da må du bruke MinID.

Sjekk Dine sider hos Lånekassen etter ca. en uke for å se resultatet.Når søknaden er behandlet, kommer svaret i posten hjem til deg.For å få pengene til kontoen din, må du skrive under på brevet (stipendmeldingen) og sende det til Lånekassen. Er du under 18 år, må også en av foreldrene dine skrive under brevet.

Ikke alle får utstyrsstipend. Lærlinger, lærekandidater på alle årstrinn har ikke rett til utstyrsstipendet. Elever uten ungdomsrett har heller ikke rett til utstyrsstipend.

Les alt om stipend og lån fra Lånekassen på Lånekassen.no.