Utdannings- og yrkesrådgivning

Utdannings- og yrkesrådgiver gir hjelp og støtte til elevene i deres valg av videre skolegang og yrke.

Moderne karriereveiledning legger opp til at veiledning skjer over tid, der veiledningen fokuserer på at eleven får anledning til å reflektere over egen situasjon i nåtid, og at eleven blir utfordret på hva han eller hun tenker om saken.

Veiledningen tar utgangspunkt i eleven selv, der eleven befinner seg i prosessen.

Det er selvsagt viktig at eleven orienteres om hvor nyttig og relevant informasjon finnes, men enda viktigere er det at eleven får hjelp til å reflektere over egne sider og prioriteringer opp mot de muligheter som finnes på arbeidsmarkedet.

Sentral nettressurs: Utdanning.no

Bestill gjerne time på telefon, e-post eller e-post på VIS.