Sosialpedagogisk rådgivning

Eleven har rett til nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål.

Kontaktlærerens rolle
Din nærmeste kontaktperson er kontaktlæreren din. Han/hun har et spesielt ansvar for deg. Dere vil blant annet ha faste samtaler i løpet av skoleåret, og vil trolig bli godt kjent. Hvis det skulle oppstå problemer, er det naturlig at du først kontakter kontaktlæreren din.

Rådgiverens rolle
Rådgiverne er elevenes talsmenn. Vi ønsker å veilede og hjelpe både ved faglige og personlige utfordringer.

Formålet med den sosialpedagogiske rådgivningen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker, som kan ha noe å si for opplæringen og elevens sosiale forhold ved skolen.

Ved behov kan eleven få hjelp til blant annet å:

  1. klarlegge problemer og omfanget av dette
  2. klarlegge hva skolen kan gjøre, og om det er behov for hjelpeinstanser utenfor skolen
  3. finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse.

Kontaktpersoner

Turid Dahlum Nilsen

Turid Dahlum Nilsen

Sosialpedagogisk rådgiver / Idrettsfag

E-post turid.dahlum.nilsen@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 23

Rune Skansen

Sosialpedagogisk rådgiver, Filologiske fag

E-post rune.skansen@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 24