Informasjonskompetanse

..vil si å kunne søke etter, vurdere og bruke kilder


1. Søke etter kilder
 

Hva er informasjonsbehovet ditt? Få oversikt over emnet. Hva kan du fra før av og hva må du finne ut av? Hvilke kilder lønner seg å bruke? Hvordan søke mest mulig effektivt?

2. Vurdere kilder

Vær kritisk til kildene! Passer kildene for ditt behov og er de til å stole på?

3. Bruke kilder

Du skal gjøre om informasjonen til egen kunnskap. Avhengig av oppgaven og problemstillingen skal du kanskje presentere, evaluere og komme med egne meninger rundt emnet du har valgt å skrive om. I tillegg skal du vite hvordan du bruker informasjonen etisk riktig så du ikke blir tatt for fusk. Du må vise hvor du har informasjonen fra, både i kildehenvisningene i teksten og i kildelista bakerst i oppgaven.


Klikk på lenkene under hvis du vil lære mer om informasjonskompetanse.
Informasjonskompetanse.no nettsted for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og videregående opplæring
VIKO - Veien til informasjonskompetanse Laget av NTNU Universitetsbiblioteket
MIK för mig God side om medie- og kildevurdering fra statens medieråd i Sverige. Inneholder blant annet undervisningsopplegg.

 

Vi har brukt følgende kilder i arbeidet med å lage sidene våre om informasjonskompetanse:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (2015). Sjekkliste for kildekritikk. Hentet 23.01.15 fra http://www.ung.no/leksehjelp/kildekritikk/329_Sjekkliste_for_kildekritikk.html

Bertnes, Pål A. (2003). Faglig informasjon på Internett : kvalitet og kildekritikk. Oslo : Abstrakt forlag

Fogh-Nielsen, Sine og Lise Alsted Henrichsen. (2007). Søk og du skal finne : om systematisk informasjonssøk. Oslo : Biblioteksentralen

Høgskolen i Telemark, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger. (2014). Kildekompasset. Hentet 27.01.15 fra http://kildekompasset.no

Kildebrukens kretsløp. (2014) [videoklipp]. Hentet 26.01.15 fra https://www.youtube.com/watch?v=wQTDNVt3KeA

Løvland, Anne (red.) (2014). Informasjonskompetanse.no. Hentet 21.01.15 fra http://informasjonskompetanse.no/

Nesbru videregående skole, Biblioteket. (2014). Å vurdere kilder. Hentet 26.01.15 fra http://www.nesbru.vgs.no/for-elever/elevtjenester/bibliotek/%E5%20vurdere%20kilder/

NTNU, Universitetsbiblioteket i Trondheim. (2011). VIKO : Veien til informasjonskompetanse. Hentet 22.01.15 fra http://www.ntnu.no/viko/