Fordypningsoppgave i norsk

Elever i Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og elever i Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal gjennomføre arbeidet med en fordypningsoppgave i norskfaget.

Oppgaven skal være selvvalgt og utformet som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne. Lenkene under kan gi deg hjelp til oppgaven.

BS Søketjenester
Biblioteksentralens søketjenester. Flere av tjenestene kan være aktuelle ifbm fordypningsoppgaven, prøv f.eks EIS (Emner i skjønnlitteraturen) Tjenestene krever innlogging. Spør oss om brukernavn og passord på biblioteket eller her: Biblioteket@bjorkelangen.vgs.no

Temabank for fordypningsoppgaven i norsk vg3 (Senja vgs, biblioteket)

Hjelp til fordypningsoppgave i norsk (Stavanger bibliotek)

tema.deichmann.no (Særemnehjelp fra Deichmann)