Skolemiljøutvalg

Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg, og elevene skal utgjøre flertallet.

Medlemmer i skolemiljøutvalget ved Bjørkelangen

  • Fra elevene: Elevrådsstyret
  • Fra skolen: Rektor (Olav Wennemo), utviklingsleder (Sylvia Hoff) og elevrådsveileder (Elisabet Bernhus)

Forum for utvalget er rektors faste møte med elevrådsstyret, ca. hver 5. uke. Styret setter opp møteplan.

Utvalgets viktigste funksjon og oppgave er å engasjere elevene i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet for elevene, slik at kravene i Opplæringsloven blir fulgt. Skoleledelsen har det daglige ansvaret for gjennomføringen av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.

 

Kontaktpersoner

Elisabet Husvik Bernhus

Filologiske fag. Elevrådsveileder

E-post Elisabet.Husvik.Bernhus@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 14