Elevråd

Elevrådet på Bjørkelangen Videregående skole har en lang og viktig tradisjon. I flere tidligere år har elevrådene på skolen vært svært aktive, og nå ønsker vi med ny forretningsorden, å finne tilbake til denne gamle gløden for et aktivt elevråd, med positive og engasjerte elever.

Elevrådsstyret 2019 består av

Elevrådsleder - Madelen Holtedal, 2STC
Nestleder - Karoline Dulsrud-Gøransson, 2STB
Komitéansvarlig - Victoria Ringstad, 2STB
Informasjonsansvarlig - Andrea Østby Stave, 1TIA

Aksjonsansvarlig - Solveig Vollset, 1STA

Skolemiljøansvarlig - Emilie Teig, 2STC
Sekretær - Magnus Jørgensen, 2STA

Økonomiansvarlig - Henrik Edvardsen, 2STB

Kjernesaker

Elevrådsstyret har valgt ut tre kjernesaker som vi ønsker å jobbe aktivt med dette året. Den første saken gjelder undervisning. Vi ønsker blant annet å påvirke til økt trygghet i klasserommet og variert undervisning. Vår andre kjernesak handler om vurderingspraksis. Igjen ønsker vi å påvirke i større grad hvordan elevene blir vurdert og vise at det finnes mange måter å bli vurdert på. Det siste vi ønsker å jobbe med dette året er profilering. Vi ønsker å være et synlig styre og oppdatere alle elever og lærere på hva vi holder på med.


Vår aksjon

Tumaini er skolens bistandsprosjekt. Målet for Tumaini er å løfte et helt samfunn i byen Giribe i Kenya. Tumaini er et veldedighetsprosjekt som gir midler til utdanningsmuligheter og helseklinikker for barn og unge i Kenya. Vi i elevrådsstyret er veldig fornøyd med skolens bistandsprosjekt, og håper at Tumaini-prosjektet vil gå sin vante gang i flere år fremover, slik at vi kan se på dette som vårt eget prosjekt, og være stolt av det.

Komiteer

Under ledelse av komitéansvarlig har vi flere komiteer her på skolen. Disse komiteene jobber med flere forskjellige ting, men har i utgangspunktet et område de jobber på. Vi har for eksempel tema/fest-komiteen, Tumaini-komiteen og inne- og ute komiteen.

Skolemiljø

Med stillingen skolemiljøansvarlig som kom inn i elevrådsstyret i 2019, ønsker vi å få et enda bedre miljø på Bjørkelangen videregående skole. Vi vil at flest mulig skal føle seg trygge både i og utenfor klasserommet. Både karakterer og vår psykiske helse blir påvirket av hvordan vi har det på skolen. Da er det utrolig viktig at noen jobber for at miljøet skal være best mulig. I år, 2019 skal denne stillingen få en større rolle enn fjoråret og aktivt jobbe for en bedre skolehverdag for elevene.

 

Kontaktpersoner

Elevråd Bjørkelangen vgs

E-post elevrad@bjorkelangen.vgs.no

Elisabet Bernhus

Filologiske fag. Elevrådsveileder

E-post Elisabet.Bernhus@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 14