Elevråd

Elevrådet på Bjørkelangen Videregående skole har en lang og viktig tradisjon. I flere tidligere år har elevrådene på skolen vært svært aktive, og nå ønsker vi med ny forretningsorden, å finne tilbake til denne gamle gløden for et aktivt elevråd, med positive og engasjerte elever.

Elevrådsstyret 2020 består av

Elevrådsleder - Joachim Gillerdalen, 2STA
Nestleder - Ingrid Høgne, 2STB
Komitéansvarlig - Marthine Nadden Weum, 2STA
Informasjonsansvarlig - 
Frida R. T. Kristiansen, 1STC
Aksjonsansvarlig - Johanne Bernhus, 1IDA
Skolemiljøansvarlig - Anna Ukvitne, 1HSA
Sekretær - Synne Moen-Duran, 2STA

Økonomiansvarlig - Hedda Holtet, 1STB

 

Kjernesaker 

Elevrådsstyret har valgt ut tre kjernesaker som vi ønsker å jobbe aktivt med dette året. Den første saken gjelder undervisning. Vi ønsker blant annet å påvirke til økt trygghet i klasserommet og variert undervisning. Vår andre kjernesak handler om vurderingspraksis. Igjen ønsker vi å påvirke i større grad hvordan elevene blir vurdert og vise at det finnes mange måter å bli vurdert på. Det siste vi ønsker å jobbe med dette året er profilering. Vi ønsker å være et synlig styre og oppdatere alle elever og lærere på hva vi holder på med.


Vår aksjon

Fra og med skoleåret 2014/15 har elevrådet ved BVS avgjort at skolen går vekk fra Operasjon Dagsverk. Vi har i stedet satset på vår egen aksjon, i samarbeid med organisasjonen Tumaini. Tumaini er en frivillig organisasjon som jobber konkret for å bedre livskvalitet til barn, ungdom, enker og familier i Kenya ved å sikre dem utdannelse, helse og trygghet. Vi i elevrådsstyret og Tumaini-komiteen er stolte av BVS sin årlige aksjonsdag hvor elevene bidrar med å samle inn midler, som alle går direkte til helse- og utdanningsmuligheter i Giribe, Kenya. Denne ledes av flotte elever i skolens Tumainikomité.

Forrige aksjonsdag var fredag 29. november 2019. Uke 7 reiser en delegasjon fra Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler til Kenya og besøker prosjektet.

Komiteer

Under ledelse av komitéansvarlig har vi flere komiteer her på skolen. Disse komiteene jobber med flere forskjellige ting, men har i utgangspunktet et område de jobber på. Vi har for eksempel tema/fest-komiteen, Tumaini-komiteen og inne- og utekomiteen.

Skolemiljø

Med stillingen skolemiljøansvarlig som kom inn i elevrådsstyret i 2019, ønsker vi å få et enda bedre miljø på Bjørkelangen videregående skole. Vi vil at flest mulig skal føle seg trygge både i og utenfor klasserommet. Både karakterer og vår psykiske helse blir påvirket av hvordan vi har det på skolen. Da er det utrolig viktig at noen jobber for at miljøet skal være best mulig. I år, 2019, skal denne stillingen få en større rolle enn fjoråret og aktivt jobbe for en bedre skolehverdag for elevene.

 

Kontaktpersoner

Elevråd Bjørkelangen vgs

E-post elevrad@bjorkelangen.vgs.no

Elisabet Husvik Bernhus

Filologiske fag. Elevrådsveileder

E-post Elisabet.Husvik.Bernhus@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 14