Veiledning av lærlinger

I samarbeid med Fagskolen Oslo Akershus tilbyr vi fagskoleutdanning i veiledning av lærlinger (30 studiepoeng) som deltidsstudium over et år.

Målgruppe for utdanningen er personer som er, eller ønsker å bli instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring i bedrift.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole, eller realkompetansevurdering.

Omfang

Deltidsopplæring over 1 år, organisert med fire 3-dagers samlinger på Bjørkelangen videregående skole. Det vil bli gitt nettbasert veiledning mellom samlingene. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk). Fullført og bestått opplæring gir 30 studiepoeng.

Økonomi

Utdanningen er finansiert av Viken fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Bakgrunn

Fag- og yrkesopplæringen står overfor store utfordringer i årene framover. Økt rekruttering og statusheving for fagarbeidere er nødvendig for å dekke framtidens behov for faglært arbeidskraft. Det er avgjørende at fag- og yrkesopplæringen har høy kvalitet for å kunne tilfredsstille arbeidslivets og samfunnets behov for dyktige fagarbeidere. 

Utdanningsdirektoratet arbeider med et nasjonalt løft for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen som skal sikre god kvalitet i alle ledd. Kompetanseheving for instruktører og faglige ledere i bedrift er nødvendig for å sikre kvalitet på arbeidsplassbasert opplæring. 

Søknad

Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.samordnaopptak.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Oslo Akershus sine nettsider.

Dersom du trenger hjelp til søkingen kan Ragnhild Holmedahl kontaktes på e-post (ragnhild.holmedahl@bjorkelangen.vgs.no) eller telefon 63 85 44 00.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på samordnaopptak.no.

Studiestart

August/september 2020 med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.