Veiledning av lærlinger

I samarbeid med Fagskolen Oslo Akershus tilbyr vi fagskoleutdanning i veiledning av lærlinger (30 studiepoeng) som deltidsstudium over et år.

Se vår nye film om Fagskole her.

Målgruppe for utdanningen er personer som er, eller ønsker å bli instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring i bedrift.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole, eller realkompetansevurdering.

Omfang

Deltidsopplæring over 1 år, organisert med fire 3-dagers samlinger på Bjørkelangen videregående skole. Det vil bli gitt nettbasert veiledning mellom samlingene. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk). Fullført og bestått opplæring gir 30 studiepoeng.

Økonomi

Utdanningen er finansiert av Viken fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Bakgrunn

Fag- og yrkesopplæringen står overfor store utfordringer i årene framover. Økt rekruttering og statusheving for fagarbeidere er nødvendig for å dekke framtidens behov for faglært arbeidskraft. Det er avgjørende at fag- og yrkesopplæringen har høy kvalitet for å kunne tilfredsstille arbeidslivets og samfunnets behov for dyktige fagarbeidere. 

Utdanningsdirektoratet arbeider med et nasjonalt løft for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen som skal sikre god kvalitet i alle ledd. Kompetanseheving for instruktører og faglige ledere i bedrift er nødvendig for å sikre kvalitet på arbeidsplassbasert opplæring. 

Søknad

Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.samordnaopptak.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Oslo Akershus sine nettsider.

Det er fortsatt mulig å søke Fagskole etter fristen ved å sende mail direkte til post@bjorkelangen.vgs.no, eller kontakte oss for spørsmål på telefon 63854400 eller 48185674.

Dersom du trenger hjelp til søkingen kan Ragnhild Holmedahl (ragnhilh@viken.no) eller June Enger (junee@viken.no) kontaktes på e-post, eller på telefon 63 85 44 00.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på samordnaopptak.no.

Studiestart

August/september 2020 med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Kontaktpersoner

502537

Ragnhild Holmedahl

Helse- og oppvekstfag

E-post ragnhild.holmedahl@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 30

506780

June Kristin Melby Enger

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag

E-post June.Kristin.Melby.Enger@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 05 / 936 91 658