Kreftomsorg og lindrende pleie

I samarbeid med Fagskolen Oslo Akershus tilbyr vi fagskoleutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie (60 studiepoeng) som deltidsstudium over to år.

Se vår nye film om Fagskole her.

Innhold

Studiet gir deg tittelen fagskolekandidat innen kreftomsorg og lindrende pleie og gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. Studiet gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Du vil få opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid, konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering og lindrende pleie og omsorg ved livets slutt. 

Målgruppe

Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag, eventuelt tilsvarende realkompetanse (min. 5 års relevant praksis).

Omfang

Deltidsopplæring over 2 år organisert med faste undervisningsdager. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk). Fullført og bestått opplæring gir 60 studiepoeng.

Økonomi

Utdanningen er finansiert av Viken fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Søknad

Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.samordnaopptak.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Oslo Akershus sine nettsider.

Det er fortsatt mulig å søke Fagskole etter denne fristen, ved å sende mail direkte til post@bjorkelangen.vgs.no, eller kontakte oss for spørsmål på telefon 63854400 eller 48185674.

Dersom du trenger hjelp til søkingen kan Ragnhild Holmedahl (ragnhilh@viken.no) eller June Enger (junee@viken.no) kontaktes på e-post eller telefon 63 85 44 00.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på samordnaopptak.no. Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

Studiestart

August/september 2020 med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Kontaktpersoner

502537

Ragnhild Holmedahl

Helse- og oppvekstfag

E-post ragnhild.holmedahl@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 30

506780

June Kristin Melby Enger

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag

E-post June.Kristin.Melby.Enger@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 05 / 936 91 658