Fagskole hverdagsmestring

I samarbeid med fagskolen Oslo Akershus, tilbyr vi fagskole Hverdagsmestring (30 studiepoeng), 1-årig deltid.

Se vår nye film om Fagskole her.

Målgruppe

Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleier, helsefagarbeider og omsorgsarbeider samt aktivitører), eventuelt realkompetanse (da minimum 5 års relevant praksis).

Omfang

Nettstudium over 1 år med fire 3-dagers samlinger. Fullført og bestått opplæring gir 30 studiepoeng.

Økonomi

Utdanningen er finansiert av Viken fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Mål for fagskoleutdanning

Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Søknad

Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.samordnaopptak.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Oslo Akershus sine nettsider.

Det er fortsatt mulig å søke Fagskole etter fristen ved å sende mail direkte til post@bjorkelangen.vgs.no, eller kontakte oss for spørsmål på telefon 63854400 eller 48185674.

Dersom du trenger hjelp til søkingen kan Ragnhild Holmedahl (ragnhilh@viken.no) eller June Enger (junee@viken.no) kontaktes på e-post, eller på telefon 63 85 44 00.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på samordnapptak.no. Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

Studiestart

August/september 2020 med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

 

Kontaktpersoner

502537

Ragnhild Holmedahl

Helse- og oppvekstfag

E-post ragnhild.holmedahl@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 30

506780

June Kristin Melby Enger

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag

E-post June.Kristin.Melby.Enger@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 05 / 936 91 658