Fagskole hverdagsmestring

I samarbeid med fagskolen Oslo Akershus, tilbyr vi fagskole hverdagsmestring, 1 årig deltid.

Målgruppe

Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleier, helsefagarbeider og omsorgsarbeider samt aktivitører), eventuelt realkompetanse (da minimum 5 års relevant praksis)

Omfang

Nettstudium over 1 år med fire 3-dagers samlinger.

Økonomi

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Søknad

Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.vigo.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Oslo Akershus sine nettsider.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på vigo.no.

Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

Studiestart

August/september 2019 med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.