Fagskole hverdagsmestring

I samarbeid med fagskolen Oslo Akershus, tilbyr vi fagskole Hverdagsmestring (30 studiepoeng), 1-årig deltid.

Målgruppe

Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleier, helsefagarbeider og omsorgsarbeider samt aktivitører), eventuelt realkompetanse (da minimum 5 års relevant praksis).

Omfang

Nettstudium over 1 år med fire 3-dagers samlinger. Fullført og bestått opplæring gir 30 studiepoeng.

Økonomi

Utdanningen er finansiert av Viken fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Mål for fagskoleutdanning

Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Søknad

Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.samordnaopptak.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Oslo Akershus sine nettsider.

Dersom du trenger hjelp til søkingen kan Ragnhild Holmedahl kontaktes på e-post (ragnhild.holmedahl@bjorkelangen.vgs.no) eller telefon 63 85 44 00.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på samordnapptak.no. Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

Studiestart

August/september 2020 med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.