Demens og alderspsykiatri

I samarbeid med Fagskolen Oslo Akershus tilbyr vi fagskoleutdanning i Demens og alderspsykiatri som deltidsstudium over to år

Innhold

Studieplan Demens og alderspsykiatri

Målgruppe

Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere samt aktivitører), eventuelt realkompetanse (da minimum 5 års relevant praksis)

Omfang

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk).

Økonomi

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Mål for fagskoleutdanning

Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Yrkesutøvere med fagskole i Demens og alderspsykiatri, skal ha grunnleggende omsorgsevne til å kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Yrkesutøveren skal ha kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for personer med demens og alderspsykiatri med vekt på individuelle behov og brukerens individuelle opplevelse av verdighet, brukerens nærmeste relasjoner, samt det sosiale og det fysiske nærmiljøet.

Søknad

Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.vigo.no. Ytterligere informasjon finner du på Fagskolen Oslo Akershus sine nettsider.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på vigo.no.

Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

Studiestart

August/september 2019.

 

Kontaktpersoner

509016

Torunn Irene Feby Brokke

Fagskole Helsefag. Fagkoordinator Helse- og oppvekstfag.

E-post Torunn.Irene.Feby.Brokke@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 63 85 44 30

505031

Anne Kongshavn

Fagskole Helsefag, Internasjonaliseringskoordinator

E-post anne.kongshavn@bjorkelangen.vgs.no

Tlf: 92 80 95 75