Nyheter

Digital opplæring fortsetter etter påske

Skolen fortsetter som i dag med digital undervisning også første uken etter påske.

Påskehilsen

Brått er det påske også på Bjørkelangen videregående skole.

Alle oppgavene skal tas bilde av og legges inn i rutene her for å få godkjent poeng.

Aktivitetsbingo i norsk Vg3

Hensikten med å ha en slik aktivitetsbingo var at elevene skulle komme seg opp og ut.

Bjørkelangen videregående skole er veldig tom uten alle våre fine elever.

Til elever og foresatte på Bjørkelangen videregående skole

En ny uke er gått der undervisningen foregår via det digitale. Inntrykket mitt er at både elever og lærere takler dette på en god måte, selv om det i noen fag ikke er like enkelt å organisere opplæringen.

Informasjon om situasjonen og undervisning på Bjørkelangen videregående skole

Les her om hvordan skolen nå organiserer undervisningen, og hvordan du kan komme i kontakt med skolens kontor og medarbeidere. Få også oppdatert informasjon om vitnemål og eksamen fra Utdanningsdirektoratet.

En underlige uke på Bjørkelangen videregående skole

Torsdag forrige uke fikk vi beskjed om at alle de videregående skolene i Viken fylkeskommune skulle flytte all undervisning over på digitale flater, og at skolene skulle tømmes for mennesker. En skole uten elever og lærere? - En uvirkelig situasjon.

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Oppdatert informasjon vedrørende Koronavirus

Etter å ha konferert med lokal helsetjeneste og kommunelegen, er det ingen grunn til å opprettholde karantene ved BVS. Elever som er syke kontakter fastlege eller legevakt som vanlig.

Fagskolen gir faglig påfyll, og det er ofte gruppeoppgaver.

Fagskole - et godt tilbud

Bjørkelangen vgs tilbyr Fagskole på seks områder. Dette videreutdanningstilbudet gir verdifull og relevant kompetanse som brukes direkte i arbeidshverdagen.