Nyheter

Bjørkelangen videregående skole

Skolestart august 2018 - hilsen fra rektor

Nå fylles snart skolegården på Bjørkelangen videregående skole igjen med elever. Alle på skolen gleder seg til å ta i mot dere som skal begynne hos oss, og vi ønsker dere alle velkommen som elev på skolen vår.

Ledelsen og fagkoordinatorer har skoleårets første møte.

Snart klare for nytt skoleår

Mange hender er allerede i sving for å få alt klart til skolestart. Velkommen til første skoledag 16. august.

Samarbeid om opplæring

Mandag var Bjørkelangen vgs vertskap for samarbeidsmøte mellom de to videregående skolene og Aurskog-Høland kommunes 1-10 skoler.

Fagskolesamlinger skoleåret 2018

For Demens og alderspsykiatri og Kreftomsorg blir samlingene onsdager, mens for veiledning av lærlinger vil følgende dager være samlinger: 6.-8.9, 1.-3.11, 10.-12.1 og 14.-16.3.

Sommeravslutning for avgangselever

Tradisjonen tro hadde skolen vår sommeravslutning for avgangselever 21. juni.

Sommerhilsen fra rektor

I dag har vi sommeravslutning for skolens ansatte, det betyr at et nytt skoleår på Bjørkelangen videregående skole går mot sin slutt.

Bestemannspris

Fredrik Lemoen og Joakim Langeland Granli ble kåret til årets beste elever på kjøretøy!

En hilsen fra utvekslingseleven

Bjørkelangen vgs har hatt en utvekslingselev dette skoleåret. Her kan du lese om hennes opphold i Norge.

Gruppe 11 - beste totale løsning.

Avslutning av Innovasjonscampen

Etter tre dager med stort engasjement og kreative løsninger, ble årets innovasjonscamp avsluttet med presentasjoner og premier utdelt for «Beste nyskapende løsning» og «Beste totale løsning».

Innovasjonscamp 2018

Årets innovasjonscamp for 2STA, 2STB, 2STC og 2IFA gjennomføres i tiden 13.6. til 15.6. Dette er alternative skoledager hvor elevene gjennom et case og i samarbeid blir utfordret på å vise sine kreative og innovative egenskaper.