Bjørkelangen vgs har hatt besøk av biskopen i Borg

Tirsdag 12. mars besøkte biskop Atle Sommerfeldt Bjørkelangen videregående skole. Besøket var en del av programmet for biskopens bispevisitas i Aurskog-Høland.


Sammen med biskopen var prost Liv Krohn-Hansen og sokneprestene Hanne Sinkerud og Gunnar Øvstegård. Biskop Sommerfeldt med følge fikk treffe elevrådsleder, elevrådsstyret og noen ansatte under det to timer lange besøket.

Elevene fikk fortelle om elevrådsarbeidet og bistandsprosjektet på Bjørkelangen videregående skole til en interessert biskop. Under «spørretimen» fikk elevene svar på blant annet hva bispevisitas er. Underveis ble det også tid til en lunsj.

Det ble et hyggelig og interessant besøk med en engasjert biskop for de som fulgte biskopen under besøket på skolen