Styreseminar 26. og 27. februar

Etter et kort seminar med det gamle styret, er det nye styret nå satt inn i oppgaver og har nå startet sitt arbeid.

Seminaret startet med opplegg på Tyrihjell gård med mat, presentasjon og aktiviteter for å bli kjent. Dag to ble det gått gjennom et tettpakket program med mål for året og saker vi skal jobbe med fremover.

Styret har allerede blitt en bra gjeng og kommer til å jobbe godt sammen!

 

skrevet av informasjonsansvarlig, Andrea Østby Stave