Ungdataundersøkelse

Ungdataundersøkelsen vil bli gjennomført ved Bjørkelangen videregående skole i uke 12 og 13.

Formålet med undersøkelsen er å gi ungdommer på videregående skole i Akershus mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

Det er frivillig å svare, men alle skolens elever skal få tilbud om å delta. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk, og svarene er helt anonyme.