Gode relasjoner = godt læringsutbytte

Bjørkelangen videregående skole jobber systematisk med tema «relasjoner»

Gode relasjoner mellom lærer og elev er viktig både for psykisk helse og for læring. Relasjonskompetansen er kanskje noe av det viktigste vi utvikler i livene våre. Det betyr kunsten å omgås andre, skaffe oss venner, være gode kollegaer osv. Dette er noe man kan trene på å utvikle. 

I skolens pedagogiske handlingsplan står det at «alle elever skal oppleve å ha gode relasjoner til sine lærere». Gode relasjoner er også en forutsetning for et godt læringsutbytte. Skolen har jobbet systematisk med dette over et par år. Vi har arbeidet med tema «relasjoner» ved planleggingsdager, skolestart, elevrådseminar, elevens timeavdelingsmøter for lærere og i ledelsen. Elevene og lærerne har jobbet med hva som fremmer og hemmer gode relasjoner og kommet med forslag til hva vi må gjøre for å oppnå gode relasjonerDenne prosessen har resultert i en 6punkts liste med tilhørende tiltak som skal leves ut i skolehverdagen.  

Slik ønsker Bjørkelangen videregående skole å hjelpe elevene på «Veien mot voksenlivet» - som er skolens visjon.