9.-klassinger på utdanningsvalg

De to siste ukene har skolen hatt besøk fra 9.-klassinger fra distriktet, som vil prøve seg som elever på våre utdanningsprogram.

Faget utdanningsvalg skal bidra til at elever får kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. For ungdomsskoleelever innebærer faget blant annet hospitering på videregående skole, to dager i vårsemesteret i 9. klasse og to dager i høstsemesteret i 10. klasse. 

Vi har hatt 9. klassinger på besøk på alle våre utdanningsprogram og har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra elever som har trivdes her. Vi håper å se mange av dere igjen til skolestart i august 2020!

På Teknikk og industriell produksjon har elevene hatt spennende dager på verkstedet der de blant annet fikk i oppdrag å sveise en metallterning og bore inn riktig antall "øyne" på terningsidene. 9.-klassingene avsluttet dagen med en økt på Vg2 kjøretøyverkstedet, der de fikk en innføring i å jobbe i team. De fikk se en film https://www.youtube.com/watch?v=nQQbEfr9irE om hvor fort og effektivt et team kan skifte hjul og fylle drivstoff ved pit stop i et NASCAR løp. Pitcrew klarte dette på 12,12 sekunder.  Elevene ble delt inn i lag – to og to - og fikk i oppgave å skru av hvert sitt hjul, legge hjulet ned på gulvet og deretter montere hjulet tilbake. Alle lagene jobbet effektivt og fullførte oppgaven. Raskeste tid ble 2 min og 10 sekunder!

På Elektrofag fikk elevene prøve seg i fagene, Elenergi, Automatiserte anlegg og Data og elektronikksystemer. 

På Helse- og oppvekst hadde elevene blant annet en økt med temaet "hvordan skape et godt samarbeid" - hvor elevene hadde ulike samarbeidsøvelser i grupper med refleksjoner og lagde felles strålesol på tavla om temaet. De har også fått prøvd seg på kjøkkenet.

På Design og håndverk fikk elevene prøve seg på blant annet skalamodell i kapapapp, tegneteknikker og profileringsdesign/laminering.