Elevrådsledervalg

Etter appeller i aulaen og valg på it's learning, er ny elevrådsleder valgt i dag. Vi gratulerer Madelen Holtedahl som ny leder!

Neste fredag vil det være valg av styremedlemmer til det nye elevrådsstyret. I slutten av måneden vil det være seminar for nytt og nåværende styre, slik at alle arbeidsoppgaver blir videreformidlet. Vi ønsker ny leder lykke til!