Masteklatring

Elektrofag har fått grunnleggende opplæring i masteklatring med stolpesko.