Julehilsen fra rektor

Med snødryss i lufta og et lite snølag ute begynner vi å få julestemning på Bjørkelangen videregående skole.

Elever og ansatte på skolen ser nå fram mot noen fridager som venter når julen kommer.

Men først skal de siste undervisningstimer gjennomføres og elever og ansatte skal ha sine tradisjonelle juleavslutninger på fredag. 

Vi har i disse dager fått de offisielle resultatene fra forrige skoleår, og det er med stor glede vi ser at en rekordhøy andel av skolens elever fullførte og besto forrige skoleår, 88,7 %.  Det er hyggelig å se slike resultater av det gode læringsarbeidet som skjer i klasserom og verksteder hver dag gjennom et langt skoleår. Vi legger nå bak oss en høst der det også i år har vært jobbet jevnt og trutt. Elevens resultater denne høsten lover godt for sluttresultatet til våren. Vi har forventinger om at en stor andel av elevene skal fullføre og bestå også dette skoleåret. 

På Bjørkelangen vgs. har vi alltid hatt som målsetting at alle elever skal trives og ha det bra. Elevundersøkelsen forteller oss at de aller fleste elevene trives godt på skolen, og det er en markant nedgang i antall elever som har opplevd mobbing på skolen. Jeg tror det positive og aktive elevrådet på skolen er en viktig årsak. Elevrådet med elevrådsstyret i spissen er opptatt av skolemiljøet og at alle elever skal trives på Bjørkelangen vgs.

Samtidig erfarer vi likevel at det er noen elever som opplever at de ikke blir inkludert eller faller utenfor i skolehverdagen. Dette tar vi på stort alvor, og det er viktig at skolen får beskjed dersom det er elever som trenger at vi følger litt ekstra med.

Jeg håper mange følger med på skolens hjemmesider og på Facebook. Der blir dere oppdatert på det som skjer på skolen, og det elevene holder på med. Vi legger i disse dager blant annet ut skolens informasjonsfilmer om de ulike utdanningstilbudene på skolen.

Jeg vil også benytte muligheten til å takke alle partnerskapsbedrifter og andre samarbeidspartnere for alle bidrag for å gi elevene en bedre, mer relevant og fremtidsrettet opplæring. Jeg synes vi senest på møtet med partnerskapsbedriftene i desember fikk bekreftet viktigheten av et tett og godt samarbeid mellom skole, kommuner og bedrifter om elevenes opplæring. På denne måten kan tiden på Bjørkelangen videregående skole virkelig blir i tråd med vår visjon for elevene våre,  Veien mot voksenlivet.

Jeg ønsker alle elever, foresatte og samarbeidspartnere en riktig god julehøytid.

Hilsen
Olav Wennemo