Møte med samarbeidspartnere

5. desember hadde skolen invitert til møte med våre samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor.

Tema for møtet var:

  • Hvordan kan skolen i økende grad imøtekomme kommunens og bransjenes behov? Hva vil bedriftene utfordre oss på?
  • Hvordan kan bedriftene få økt kunnskap om skolens undervisnings- og vurderingspraksis i yrkesfagene?

Ordførerne i Fet og Aurskog-Høland, John Harry Skoglund og Roger Evjen, var utfordret til å snakke  om de «sømløse overgangene» i utdanningsløpet, og kom med gode innspill til hvordan dette kunne realiseres. Caspar Hille fra Møller Bil Skolen var tydelig  på skolens rolle i opplæringen, og hvilke faktorer som er viktige for å få dyktige medarbeidere ut i et målrettet lærlingløp. I tillegg var Eskil Gjerdingen invitert for å fortelle om sin opplæring i salgsfaget ved skolen, og læretiden han har hatt på POWER, hvor han nå er ansatt. Dette fenget også tilhørerne.

Det kom mange gode innspill fra de meget aktive deltakerne i diskusjonen i etterkant av foredragene. Skolen tar med seg disse videre, i sitt arbeid med å legge til rette for en best mulig opplæring til elever som skal ut i lære og videre studier.