Orienteringsuke i Yrkesfaglig fordypning

Vg1 Service og samferdsel hadde i uke 47 en lærerik orienteringsuke der de var rundt til lokale bedrifter for å få et innblikk i mulige framtidige arbeidsplasser.

Uka startet med besøk på Skedsmo senter. Butikksjef Thomas Jansen viste elevene rundt og pratet om mulighetene som lærling i salgsfaget. Meny satser stort på lærlinger og har pr. dags dato lærlinger i salgs-, sjømat- og butikkslakterfaget. Videre gikk turen til Hotell Scandic Lillestrøm hvor de fikk omvisning i en del av det nye hotellet og info om hverdagen til en kurs- og konferansekonsulent og resepsjonist. Lillestrøms historie går som en rød tråd igjennom hele hotellet.

Tirsdagen var de innom Securitas, Oslo for presentasjon av sikkerhetsfaget, Din opplæring (opplæringskontor for Service og samferdsel), for salgsfaget, og besøk på NHO der de hadde foredrag og interaktivt spill gruppevis for elevene. 

Uka innebar også ulike besøk i klasserommet, blant annet fra Romerike Bredbånd som fortalte om IKT servicefaget, KOM, Kurs og opplæringskontor for salgs- og matfag, som kom med mye nyttig og lærerik informasjon om å ha et fagbrev og hvilke muligheter det innebærer. I tillegg hadde vi også besøk av Ann-Kristin Birkelund fra AOF Opplæringskontor, som er lærling i kontor- og administrasjonsfaget. Hun er inne i sitt siste år som lærling og kom med mange råd og tips om veien til lærling og fagbrev.

I slutten av uka var elevene på Posten Bring og Posten Østlandsterminalen for presentasjon av yrkessjåførfaget og logistikkfaget. Siste utflukt gikk til Gardermoen der Nokas viste elevene rundt på deler av flyplassen, som sikkerhetskontrollen og skanning av bagasje under sikkerhetsfaget. SAS Ground Handling viste oss rundt bl.a. i bagasjeanlegget hvor vi møtte en lærling som fortalte litt om sin hverdag og erfaringer innen logistikkfaget. Elevene fikk se hvor viktig det er med godt tilrettelagte HMS-tiltak på arbeidsplassen. 

En innholdsrik uke med mye inntrykk fra ulike yrker i lokale bedrifter og besøk inn i klasserommet.