Aksjonsdag for Tumaini

Fredag 30. november har vi aksjonsdag for vårt bistandsprosjekt i Kenya.

Tumaini er en uavhengig organisasjon som jobber med hjelpeprosjekter i Kenya. Vi har støttet Tumaini siden 2015. Ved hjelp av pengene Bjørkelangen videregående skole har skaffet til prosjektet, har Tumaini bygget og drifter en yrkesfaglig skole med stadig økende tilbud for ungdommene i Giribe, Kenya. Nå tilbys utdanning innen data, landbruk, søm, sveising samt murer- og byggeutdanning. Fjorårets aksjon sørget blant annet for innkjøp av nytt land til jordbruk, utstyr til sveiselinja og vanntanker for oppsamling av regnvann. 

I år vil pengene elevene ved BVS samler inn, gå uavkortet til bygging av kontorer til lærerne og overnattingsrom til elevene, da mange har lang vei til og fra skolen. Når ungdommene lærer seg et håndtverk øker det sjansen for å få seg arbeid og tjene egne penger. 

Elever og lærere fra BVS har besøkt skolen og prosjektet ved to anledninger og selv sett at hjelpen kommer fram!

Elevene våre skaffer penger på ulike måter denne dagen; Noen organiserer kakesalg eller gjør småjobber mot betaling. Noen går med bøsse på ettermiddagen/kvelden mens andre får arbeidsplass tildelt av aksjonskomiteen. Ta vel imot forespørsler fra elever om å få vasket bil, ryddet en bod, malt en vegg eller rufset opp i hagen! 

https://www.facebook.com/tumaini.bvs/ 

https://www.facebook.com/OGADA-Technical-School-436398676694688/